MONTERING OCH SERVICE

VI HJÄLPER DIG ATT MONTERA ELLER SERVA DINA STAKET

Vi monterar och servar

EquiSafe professionella montageteam kan hjälpa dig att serva dina staket. Vi tar med reservdelar/det som behövs. Kostnaden för EquiSafe Service är:

  • 575kr/timme/man.
  • Inställelseavgift på 3000kr.

Moms samt kostnad för reservdelar tillkommer.

På montage av nytt staket kan vi lämna fastpris på montaget. Kontakta oss för mer information. 

Det är enkelt att serva själv

Det är enkelt att serva sina EquiSafe staket själv. EquiSafe har återförsäljare med reservdelar till staket på olika platser i landet.

Se våra beskrivningar

För att serva dina EquiSafe staket själv, se våra montagebeskrivningar här.
Vi beskriver genomgående hur allt är monterat.
Bra att ha vid service är en elmätare för att mäta så elen är tillräckligt bra.