Monday, January 20, 2020

Image not found!Image not found!Image not found!Image not found!

Equi safe

Redan 1986 startades tillverkningen av a-staketet i blygsam skala av bröderna Björn och Tomas Möller.

På grund av dålig tillgång på råvara i Sverige flyttades tillverkningen i mitten av nittiotalet till Tyskland.

Efter att råvarutillgången säkrats i Sverige, flyttades tillverkningen hem igen vid millennieskiftet och finns nu etablerad i Knäred.

a-staketet är idag marknadsledande i Europa
på staket för hästsporten.

Välkommen till vår nya hemsida!

Nu kan du ladda ner bruksanvisningar, broschyrer mm direkt från download sidan.

a-staketet

Tryggt!

Snyggt!

Underhållsfritt!

Telefon +46 430 53070, Fax +46 430 53060
Copyright Equi Safe. All Rights Reserved.